Subsidieregeling financiële educatie

De Rijksoverheid stelt een subsidiebedrag van 18,7 miljoen euro beschikbaar voor financiële educatie op middelbare scholen. De subsidieregeling is een initiatief van het ministerie van SZW in samenwerking met de ministeries van Financiën en OCW. AVS is voorstander van structurele financiële middelen vanuit de rijksoverheid. Vanaf 15 april kunnen scholen subsidie aanvragen.

De subsidie is een aanvulling op bestaande initiatieven vanuit gemeenten om jongeren op school te leren over geld of te ondersteunen op dit vlak. Met de subsidie kunnen scholen bijvoorbeeld docenten een opleiding laten volgen om financiële educatie in bestaande vakken te integreren of financiële begeleiding organiseren voor leerlingen met geldzorgen. Ook kan het geld gebruikt worden om ouders te betrekken bij de financiële educatie op school.

Het doel is om leerlingen zo te leren goed met geld om te gaan en financieel zelfstandig te worden, zodat zij goed voorbereid zijn op wat er financieel in de toekomst op hen af gaat komen en bijvoorbeeld schuldenproblematiek voorkomen wordt. Financiële educatie kan ook bijdragen aan het verbeteren van de rekenvaardigheden van leerlingen.

Aanvraag indienen: scholen kunnen voor een langere periode (ruim drie jaar) subsidie aanvragen van 15 april t/m 10 mei 2024, via het subsidie portaal Uitvoering van Beleid. Geregistreerde scholen ontvangen dan nog dit jaar het geld om in het nieuwe schooljaar aan de slag te gaan.

Meer informatie over de procedure en voorwaarden is te vinden op de www.Geldlessen.nl

Links

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden