Subsidie digitale school

Met de subsidieregeling Digitale School kunnen coalities van scholen en samenwerkingsverbanden een (boven)regionale digitale schoolvoorziening opzetten voor kinderen en jongeren die door lichamelijke of psychische oorzaken (tijdelijk) niet naar school kunnen. Het gaat om les op afstand, erbij horen en perspectief op terugkeer.

Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs staat een filmpje waarin het een en ander wordt uitgelegd. Voor wie nóg meer wil weten, organiseert het ministerie een paar online spreekuren.

Bijna alle informatie vind je op de website van het Steunpunt.

Links