Subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Eind mei ging de meerjarige subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 open voor aanvragers uit po, vo en so. Deze periode is er extra ruimte voor kansengelijkheid, de vernieuwing van het curriculum, aansluiting binnen- en buitenschools aanbod en zijn er meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs en het mbo. 

In deze derde editie van Cultuureducatie met Kwaliteit werken penvoerders, overheden, scholen en het culturele veld samen aan goede cultuureducatie voor elk kind. De huidige regeling bouwt voort op de twee eerdere vierjarige periodes, 2013-2016 en 2017-2020.Hiermee werken we in Nederland straks 12 jaar lang aan het verbeteren van cultuureducatie in het onderwijs.

Met het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit, zetten het Ministerie van OCW, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie zich samen met partners in het hele land in, om cultuur een vaste waarde in het onderwijs te maken.

De subsidie kan aangevraagd worden tot en met 2 november 2020.

Links