Subsidieregeling bevordering internationalisering po en vo verlengd

Bijna 3 miljoen beschikbaar voor schooljaar 2009/2010
Het ministerie van OCW stelt 2.900.000 euro beschikbaar in het schooljaar 2009/2010 om de internationalisering in het primair- en voortgezet onderwijs en op de lerarenopleidingen te bevorderen. De subsidie wordt op aanvraag verleend.

Doel van de regeling is het voorbereiden van leerlingen en studenten op een steeds internationaler wordende arbeidsmarkt en op de samenleving van morgen. De uitvoering van de regeling ligt in handen van het Europees Platform, dat de aanvraag beoordeelt op grond van één van de volgende criteria: a. samenwerking met een buitenlandse partnerinstelling, of b. de activiteit is gericht op tweetalig onderwijs, vroeg vreemde talenonderwijs of versterkt talenonderwijs. De subsidieaanvragen dienen vóór 1 mei 2010 bij het Europees Platform ingediend te zijn. Het aanvraagformulier staat op http://www.europeesplatform.nl/.

Meer informatie  

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.