Het beschikbare geld van de subsidieregeling (Suvis) waarmee gemeenten de ventilatie van hun schoolgebouwen kunnen aanpakken is bijna op. Er zijn al 645 aanvragen ingediend voor totaal ruim 92 miljoen euro. Het totale budget voor deze regeling is tegen de 99 miljoen euro.

De bijna 100 miljoen euro die wordt verdeeld via de zogenoemde Suvis-regeling geldt voor verbouwingen die tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022 starten, en die uiterlijk eind december 2023 moeten zijn afgerond. Daarnaast wil de overheid nog 260 miljoen euro uittrekken voor betere ventilatie op scholen. Het demissionaire kabinet bepaalt dit jaar nog hoe dit resterende bedrag moet worden besteed.

De regeling bepaalt dat het Rijk 30 procent van de ingediende plannen financiert. De overige 70 procent moeten gemeentes en schoolbesturen investeren.

Verschillende Tweede Kamerleden stelden rond de jaarwisseling vragen over deze verdeelsleutel van het ventilatiegeld. Er zijn gemeenten die onvoldoende geld in kas hebben om mee te betalen. Slob meldde toen dat hij geen berichten had gekregen van scholen uit armere gemeentes. En dat niet alle benodigde maatregelen ’groots en meeslepend’ hoeven te zijn. De minister schreef dat de aangevraagde subsidiebedragen tot nu toe variëren van enkele honderden euro’s tot een miljoen euro.

Ventilatie niet op orde

Van alle schoolgebouwen in het po en vo heeft nog geen derde de ventilatie bewezen op orde. Dat bleek dit najaar uit onderzoek van het Landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen. Het onderwerp is door corona en de invloed van ventilatie op de verspreiding van het virus, hoog op de agenda komen te staan. Veel scholen kiezen er nu voor om regelmatig de ramen open te gooien.

Het stoperige tempo waarmee het opknappen van de ventilatiesystemen verloopt, oogst al langer kritiek. Het regent verhalen van leraren en kinderen die met dikke truien en sjaals in de klas moeten verschijnen omdat de ventilatie niet deugt. Afgesproken is namelijk dat wanneer het systeem niet goed werkt, de ramen en deuren in de pauzes en tussen de lessen open moeten. Dat zorgde in de winter voor ijskoude dagen in de klas.

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Gemeenten kunnen de aanvraag indienen van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Links

Gerelateerd nieuws