Op 26 januari 2005 is de Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs 2005 – 2007 gepubliceerd. Via deze regeling kan door scholen een bedrag ter waarde van EUR10,90 per leerling worden aangevraagd voor het ontwikkelen van een visie op cultuureducatie en het realiseren van concrete activiteiten. Er werd in een oplopende reeks een budget beschikbaar gesteld van in totaal 16,2 miljoen euro. Dat komt overeen met:

– Schooljaar 2004 – 2005: 10% van het aantal leerlingen
– Schooljaar 2005 – 2006: 40% van het aantal leerlingen
– Schooljaar 2006 – 2007: 70% van het aantal leerlingen.

De belangstelling voor de bovengenoemde regeling is erg groot. Het bedrag ter waarde van 70% van het aantal leerlingen, is geheel uitgeput en overtekend met ongeveer 10%. Daarom wordt het budget dat beschikbaar is voor scholen om te starten bij aanvang van het schooljaar 2006 – 2007 verhoogd met EUR1.800.000,- (ongeveer 10%).

Met deze verhoging kunnen alle geldige aanvragen die vóór 15 maart 2006 bij Cfi zijn binnengekomen worden toegekend. In de regeling die op 26 januari 2005 is gepubliceerd staat als uiterste termijn 1 januari 2006 vermeld.

Omdat op het aanvraagformulier per abuis als uiterste datum voor indiening 15 maart 2006 stond vermeld is in het Gele Katern nr. 4 (verschenen op 9 maart 2005) een mededeling geplaatst dat deze laatste datum wordt aangehouden. Dit om scholen die te goeder trouw het aanvraagformulier invullen en opsturen niet te benadelen. Via deze wijzigingsregeling wordt alsnog officieel de datum vastgesteld op 15 maart 2006.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws