Minister Slob heeft op 17 oktober 2019 de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort in verband met het verhogen van de subsidieplafonds gepubliceerd. 

Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is in het kalenderjaar 2019 in totaal een bedrag beschikbaar van 14,7 miljoen euro, namelijk 7,8 miljoen euro voor de sector primair onderwijs en 6,9 miljoen euro voor de sector voortgezet onderwijs.

De aanleiding voor deze wijziging is dat de subsidieplafonds voor het primair en voortgezet onderwijs na de verhoging op 24 juli 2019 opnieuw zijn bereikt. Het lerarentekort is voor de minister een beleidsprioriteit en daarom worden de subsidieplafonds met deze wijziging opnieuw verhoogd. Deze wijziging heeft als doel om de samenwerking tussen scholen en besturen in regio’s te stimuleren om het lerarentekort tegen te gaan. Voor 2019 worden de subsidieplafonds voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs verhoogd waardoor in het jaar 2019 alle aanvragen, die aan de voorwaarden voldoen, kunnen worden toegekend.

De verhoging heeft een terugwerkende kracht tot 24 juli 2019.

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim