Ruim 350 vo-scholen hebben subsidie aangevraagd voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor leerlingen die tijdens de scholensluiting in de coronacrisis achterstanden hebben opgelopen. Omdat daarmee het subsidiebedrag van het eerste tijdvak fors werd overschreden heeft OCW besloten een andere subsidieverdeling te maken, zodat alle aanvragen konden worden gehonoreerd. Het totale subsidiebedrag is niet gewijzigd.

Met terugwerkende kracht is de subsidieregeling aangepast tot 2 juni. Het eerste tijdvak liep van 2 tot en met 21 juni. OCW gaat ervanuit dat veel scholen ervoor gekozen hebben om meteen in het eerste tijdvak subsidie aan te vragen en niet te wachten tot het tweede tijdvak, dat loopt van 18 augustus tot en met 18 september. Door het subsidieplafond in het eerste tijdvak te verhogen kunnen alle aanvragen die tot 21 juni zijn ingediend worden gehonoreerd.

Het opnieuw vastgestelde subsidieplafond voor het tweede tijdvak is wat er na aftrek van het subsidieplafond uit het eerste tijdvak nog beschikbaar is uit het (niet gewijzigde) totale budget van deze regeling voor de sector voortgezet onderwijs. Ook voor nieuwe aanvragen in het tweede tijdvak is nog een substantieel budget beschikbaar.

Links

Gerelateerd nieuws