Alle scholen kunnen bij het Nationaal Agentschap Erasmus+ subsidie aanvragen voor mobiliteit van onderwijspersoneel en internationale samenwerkingsprojecten. Po- en vo-scholen kunnen tot 29 oktober  een aanvraag indienen voor een Erasmus-accreditatie, die geldig is voor de nieuwe programmaperiode 2021-2027.

Door via Erasmus+ met andere Europese scholen in contact te komen (zowel online als door middel van fysieke uitwisselingen), verbeteren professionals en leerlingen hun communicatieve en interculturele vaardigheden, en doen zij onmisbare skills en talenkennis op.

Instellingen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen bovendien voor 29 oktober 2020, 12:00 uur een aanvraag indienen voor een Erasmus-accreditatie, die geldig is voor de nieuwe programmaperiode 2021-2027. Zo’n accreditatie maakt het aanvragen van mobiliteitsprojecten binnen Erasmus+ in de toekomst gemakkelijker.

Links

Gerelateerd nieuws