Het ministerie van OCW stelt subsidie beschikbaar voor vier werkplaatsen die drie jaar praktijkgericht onderzoek gaan verrichten naar een effectieve aanpak van onderwijsachterstanden. Schoolbesturen met een bestaande of nieuw op te zetten samenwerking met universiteiten en hogescholen kunnen tot 7 mei 2019 (14.00 uur) een aanvraag indienen.

In een werkplaats onderwijsonderzoek werken scholen uit het primair onderwijs, hogescholen en universiteiten vanuit een gelijkwaardige positie samen aan praktijkgericht onderzoek. Van belang is dat de onderzoeksvragen ontstaan vanuit de dagelijkse praktijk. Voor de werkplaatsen ligt er een belangrijke taak om deze kennis, tips en goede voorbeelden te verspreiden, zodat ook andere scholen kunnen profiteren van de opbrengsten. 

Het onderzoek moet inzicht bieden in hoe de interventies het best kunnen worden ingezet, onder welke omstandigheden zij effectief zijn en waarom dat zo is. Het kunnen bestaande maatregelen en interventies zijn, maar ook nieuwe.

Het ministerie van OCW en de PO-Raad willen de komende jaren een onderzoeks- en ontwikkelprogramma opzetten voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. De vier werkplaatsen maken onderdeel uit van dit R&D-programma.

Het ministerie van OCW en de PO-Raad organiseren, in samenwerking met het NRO, een speciale informatiebijeenkomst op woensdag 3 april (van 16.00-18.00 uur) op het kantoor van de PO-Raad.

Links

Gerelateerd nieuws