Op 30 november 2020 heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met minister Slob van Onderwijs, de regels voor het verstrekken van specifieke uitkeringen voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen gepubliceerd. Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van projecten waarmee via noodzakelijke en energiezuinige maatregelen het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen kan worden verbeterd. Voor deze regeling is een bedrag van 98.717.000 euro uitgetrokken.

Aan deze regeling zit een aantal voorwaarden vast. Allereerst is de subsidie bedoeld voor scholen waar ventilatie nu niet voldoet aan minimale eisen volgend uit het Bouwbesluit en Arboregelgeving. De subsidie kan worden ingezet voor maatregelen gericht op ventilatie, maar ook daarmee samenhangende ingrepen, zoals isolatie. De hoogte van subsidie is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school en het Rijk financiert 30 procent van het totale project.

Een aanvraag voor een specifieke uitkering wordt ingediend door de gemeente waarin het project plaatsvindt. Deze aanvraag voor een specifieke uitkering kan worden ingediend van 4 januari tot en met 30 juni 2021 en dient te worden aangediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier dat door de minister ter beschikking is gesteld op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een aanvraag heeft betrekking op één project.

De regeling is hieronder te downloaden.

Meer informatie over de SUVIS-regeling is te vinden op de website van RVO en in de Q&A’s op lesopafstand.nl/ventilatie.

Verschillende gemeenten hebben scholen gevraagd de informatie over ventilatie in de schoolgebouwen met hun gemeente te delen. Dit vormt een goed startpunt voor het constructieve gesprek tussen schoolbesturen en hun gemeenten.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Links

Gerelateerd nieuws