Subsidie voor potentiële schoolleiders

Hoe kunnen we het schoolleiderstekort terugdringen? Een van de oplossingen is het zorgen voor meer instroom, bijvoorbeeld van professionals van buiten het onderwijs. Het ministerie van OCW subsidieert professionals die de stap willen zetten om schooldirecteur in het primair onderwijs te worden. Ken jij iemand die toe is aan een volgende stap in zijn of haar carrière?

Om meer schoolleiders van buiten het onderwijs te werven, zijn er gunstige voorwaarden voor de overstap. Tot en met 15 oktober 2023 is er een subsidie beschikbaar bij DUS-I. Hiermee kunnen scholen kandidaat-schoolleiders aanstellen en tijd, geld en ondersteuning bieden voor de opleiding.

Met deze subsidie begint een schoolleider van buiten goed voorbereid en met vertrouwen aan de nieuwe uitdaging:

  • Tot honderd procent compensatie schoolleidersopleiding;
  • Financiële compensatie om (studie)tijd vrij te maken;
  • Middelen voor goede begeleiding.

Een goede schoolleider is belangrijk voor een goed schoolklimaat, voor ontwikkeling van de school, en voor goede leerkrachten en leerlingen die kunnen leren en zichzelf kunnen ontwikkelen. Sterke schoolleiders zijn nodig om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. 

Deel de link

AVS leverde input voor de site ‘Zo word je schooldirecteur’ (op aanpaklerarentekort.nl). Ken je iemand die een potentiële schoolleider van buiten is? Deel dan de link.

Links