Subsidie voor overblijfmedewerkers

OCW heeft voor de periode 2007-2010 opnieuw geld beschikbaar gesteld voor scholing van overblijfmedewerkers.

Doel van deze subsidie is deskundigheidsbevordering van de medewerkers en kwaliteitsverbetering van het overblijven. In de WPO is vastgelegd dat in 2011 tenminste de helft van degenen die met toezicht op de leerlingen worden belast, een scholing heeft gevolgd op het gebied van het overblijven. Sinds 2002 stelt de minister hiervoor subsidie beschikbaar. Ook in de periode 2007-2010 kunnen schoolbesturen gebruikmaken van deze gelden. Voor een korte cursus kan een bedrag van 500 euro per deelnemer en voor een beroepsgerichte opleiding 2000 euro worden aangevraagd. Voor elk schooljaar moet een apart aanvraagformulier worden ingevuld. Eind mei werd ook bekend dat vrijwilligers dus ook overblijfmedewerkers die dit werk op vrijwillige basis doen geen urenregistratie hoeven te voeren. Zo blijkt uit een brief van staatssecretaris De Jager van Financiën. Eerder had de Belastingdienst een uurbedrag genoemd voor vrijwilligers: zij mogen maximaal 4,5 euro per uur verdienen. De Tweede Kamer uitte daarop haar vrees dat vrijwilligersorganisaties een urenregistratie moeten gaan bijhouden. Op sommige scholen was dit inderdaad ingevoerd voor de overblijfmedewerkers. In de brief van de staatssecretaris staat dat iemand als vrijwilliger kan worden beschouwd als hij niet meer dan 150 euro per maand en/of 1.500 euro per jaar betaald krijgt. Het uurloon van minder dan 4,50 euro is als richtlijn aangegeven. Kenmerkend voor vrijwilligerswerk is verder dat de eventueel ontvangen vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang van de verrichte werkzaamheden; de vergoeding heeft dan het karakter van een onkostenvergoeding. Het mag niet zo zijn dat men het werk bij wijze van beroep verricht. Desgewenst moet voor de Belastingdienst aannemelijk worden gemaakt dat de vergoeding niet hoger is dan 4,50 euro per uur. Daarbij geldt de zogeheten vrije bewijsleer, dat wil zeggen dat er geen beperkingen gelden met betrekking tot de aard van de bewijsmiddelen. Een urenadministratie is dus niet noodzakelijk. Dit staat los van de eigen urenadministratie voor het organiseren van het overblijven.

(Bron: VOS/ABB)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.