Het ministerie van OCW stelt subsidie beschikbaar voor zeven nieuwe vmbo-mbo netwerken binnen het programma Toptechniek in bedrijf. In deze netwerken werken de partijen samen aan het behoud van goed, aantrekkelijk techniekonderwijs en het verbeteren van de aansluiting tussen het vmbo, mbo en bedrijfsleven. Tot 1 oktober kan subsidie worden aangevraagd via de site van DUS-I.

Hoofddoel van de subsidie is dat er voldoende nieuwe technische vakkrachten beschikbaar komen voor de regionale arbeidsmarkt. Naast de 21 al bestaande Toptechniek in bedrijf-netwerken is er nu subsidie beschikbaar voor zeven nieuwe netwerken.

Voorwaarden subsidie

Een nieuw Toptechniek in bedrijf-netwerk moet bestaan uit ten minste een mbo-instelling, drie vmbo-instellingen en twee vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Aanvullende partners kunnen po-instellingen, ho-instellingen, gemeenten en provincies zijn. Daarnaast moet het netwerk aantoonbaar nieuw zijn en zich richten op regio’s die niet participeren in een bestaand Toptechniek in bedrijf-netwerk.

Toptechniek in bedrijf is onderdeel van het Techniekpact. 

Links

Gerelateerd nieuws