Subsidie voor opleidingsschool

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen nodigt scholen en/of besturen voor primair- en voortgezet onderwijs en instellingen voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie uit om deel te nemen aan een zogenoemde `dieptepilot´ voor de `opleidingsschool en academische school 2005-2008´.

De scholen kunnen hiervoor een subsidie ontvangen van maximaal EUR 1,2 miljoen per project. Het ministerie wil hiermee ruimte geven aan scholen die bereid en in staat zijn meer leraren binnen hun school op te leiden dan voor hun eigen behoefte nodig is. De subsidie kan ook worden verstrekt aan scholen die het opleiden in de school verbinden met onderwijsinnovatie en fundamentele kennisontwikkeling.

Voor deze dieptepilot worden maximaal 35 groepen van samenwerkende scholen en/of besturen geselecteerd. Zij gaan onderzoeken onder welke voorwaarden de opleidingsschool – die opleidt voor de markt – en de academische school een succes kunnen zijn. De scholen en/of besturen werken daarin samen met hun lerarenopleiding(en), en waar het de academische scholen betreft ook met hoogleraren, lectoren en wetenschappers uit de regio. De pilot loopt van 2006 tot en met 2008.
De voorwaarden voor deelname aan de dieptepilot zijn te vinden op http://www.cfi.nl/ onder `Laatst verschenen regelingen´, 19 september 2005, Subsidieregeling Dieptepilot voor de opleidingsschool en de academische school 2005-2008.

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie kunnen hun projectvoorstel uiterlijk 31 oktober 2005 indienen bij opleidenindeschool@kpmg.nl. Het format dat dient als projectvoorstel is rechtstreeks te downloaden via http://www.cfi.nl/

Meer informatie over deze regeling en de aanvraagprocedure is verkrijgbaar bij KPMG Business Advisory Services B.V., tel. 020-6564600.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.