Schoolbesturen kunnen subsidie ontvangen als een onderwijsassistent een opleiding tot leerkracht wil volgen. Er is per onderwijsassistent € 5.000,- per jaar beschikbaar voor maximaal vier jaar. Per schoolbestuur kunnen maximaal drie onderwijsassistenten gebruik maken van de subsidie.

De subsidieregeling is van kracht per 1 januari 2019 en vervalt vijf jaar later. Voor de jaren 2019 en 2020 is 1 miljoen per jaar uitgetrokken. In de toelichting schrijft minister van OCW Arie Slob dat de regeling moet bijdragen tot vermindering van het lerarentekort.

De directe aanleiding voor de regeling is een combinatie van de motie van Tweede Kamerlid Peter Kwint (SP) en een onderzoek van adviesbureau ResearchNed dat in mei 2018 is uitgevoerd. Daaruit blijkt dat meer onderwijsassistenten de pabo-opleiding wil volgen als het collegegeld en acht uur studieverlof per week worden vergoed.

Links

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld