Vanaf 1 november 2021 kunnen scholen voor primair en voortgezet onderwijs de subsidie Internationalisering Funderend Onderwijs aanvragen voor activiteiten in 2022. Om voor subsidie in aanmerking te komen is het belangrijk dat internationalisering is verankerd in het schoolbeleid.

Je kunt subsidie aanvragen voor:

  • starten met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Bij vvto wordt maximaal 15 procent van de onderwijstijd in de vreemde taal gegeven;
  • samenwerking tussen po en vo op het gebied van internationalisering, of om een doorlopende leerlijn van vvto naar tto te ontwikkelen;
  • het invoeren of (verder) uitwerken van internationaliserende onderwijsconcepten. ‘International Primary Curriculum’ is daar een voorbeeld van. Het Global Citizen Network en het invoeren van het vak Chinese taal en cultuur zijn andere voorbeelden;
  • starten met tweetalig onderwijs (tto), waarbij op havo en vwo 50 procent van de zaakvakken wordt gegeven in de tweede taal (meestal Engels), en op vmbo 30 procent;
  • activiteiten waarbij leerlingen of docenten internationale competenties ontwikkelen.

Als je voor deze activiteiten al subsidie ontvangt van Erasmus+, kun je geen IFO-subsidie aanvragen. Je kunt geen subsidie aanvragen voor mobiliteit.

Je kunt de subsidie online aanvragen. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en de subsidie wordt verstrekt tot het plafond is bereikt.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Links

Gerelateerd nieuws