Subsidie voor cultuureducatie

De subsidie `Versterking Cultuureducatie Primair Onderwijs´ wordt in het schooljaar 2007/2008 voor het laatst als bijzondere bekostiging aan de scholen toegekend.

Vanaf 1 augustus 2008 worden de gelden voor cultuureducatie toegevoegd aan het lumpsumbedrag personeels- en arbeidsmarktbeleid. Scholen die aan de eerdere regelingen hebben deelgenomen, krijgen het relevante bedrag (10,90 euro per leerling) in 2007 automatisch overgemaakt. Zij hoeven dus geen nieuwe aanvraag in te dienen. Scholen die niet eerder hebben deelgenomen aan de regeling, zullen op een andere manier de mogelijkheid krijgen om cultuureducatie een structurele plaats te geven binnen het onderwijs. (Bron: Cfi )

Bron
Kader Primair 6 – februari 2007 – Actueel

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op http://www.cultuurplein.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.