Scholen met veel achterstandsleerlingen kunnen deelnemen aan een tweejarige pilot waarbij leraren worden vrijgeroosterd voor coachingsactiviteiten en het intensief begeleiden van leerlingen. De pilot vloeit voort uit het actieplan gelijke kansen van demissionair minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Scholen kunnen tot en met 3 september subsidie aanvragen.

De subsidie is bedoeld voor de professionalisering van leraren en het gericht ondersteunen van achterstandsleerlingen. Met de subsidie kunnen leraren twee jaar worden vrij geroosterd voor deelname aan coachingsactiviteiten en voor intensieve begeleiding van leerlingen. Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor onderwijsontwikkeling en – innovatie voor achterstandsleerlingen. De subsidie is voor de vervanging van leraren en de eventuele inhuur van een externe coach.

Voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 is een budget van 5.816.000 euro beschikbaar. Er is plek voor 10 bevoegde gezagen in het po en 10 bevoegde gezagen in het vo. Voor elke categorie gemeente (G4, G33 en overig) is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Tot en met 3 september a.s. kan een aanvraag worden ingediend die voldoet aan een aantal voorwaarden (zie link).

Links

Gerelateerd nieuws