Subsidie voor aanpak laaggeletterdheid onder ouders

Scholen kunnen tot en met 30 september 2019 subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Tel mee met Taal stelt middelen beschikbaar voor activiteiten die gericht zijn op laagtaalvaardige ouders.

Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die als doel hebben de taalvaardigheid van laaggeletterde ouders te verbeteren. Het kan daarbij gaan om een taaltraject voor ouders, het verbeteren van hun digitale vaardigheden, maar ook om activiteiten gericht op betere communicatie met een instelling, beter leren (voor)lezen, training om gesprekken met leraren of zorgverleners te voeren, hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen, of activiteiten gericht op het stimuleren van een educatief thuismilieu. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest. Nieuw in deze ronde is dat naast activiteiten die zijn gericht op taalvaardigheid, ook activiteiten gericht op het verbeteren van digitale en rekenvaardigheden in aanmerking komen voor subsidie.

Links