Subsidie verbetering binnenklimaat verhoogd

Ook aanvragen tot 125 procent maximumbedrag alsnog gehonoreerd
Minister Rouvoet heeft het subsidieplafond van de regeling `Binnenklimaat huisvesting primair onderwijs verhoogd´ van 97,3 miljoen naar 103,577 miljoen euro.

Deze wijziging houdt in dat de verzoeken van gemeenten en schoolbesturen die tot 125 procent van het maximumbedrag hebben gevraagd, alsnog volledig worden gehonoreerd. De betreffende gemeenten ontvangen van DUO in de loop van juni de beschikkingen met betrekking tot deze budgetverhoging. Het extra bedrag van 5 miljoen euro was oorspronkelijk bedoeld voor een aantal experimenten in het kader van het integraal aanbesteden. Het bleek echter niet mogelijk daarvoor tijdig een regeling tot stand te brengen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.