Subsidie Tel mee met Taal vanaf 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 start de aanvraagperiode van de nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal. Scholen en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten om laaggeletterdheid te voorkomen of te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten gericht op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van ouders.  
De subsidie is aan te vragen tot en met 28 februari 2021.

Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.  

Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook voor de school of instelling. Een taalrijke omgeving thuis biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Ook leidt het vaak tot betere communicatie tussen de ouders en de school/instelling en een hogere betrokkenheid van ouders.

In 2021 zijn er twee soorten subsidie beschikbaar voor het stimuleren van de taalvaardigheden van ouders:

  • Subsidie voor een cursus taal, rekenen of digitale vaardigheden voor ouders met een taalniveau lager dan 2F;
  • Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van educatief partnerschap en het bevorderen van een educatief thuismilieu. Denk hierbij aan activiteiten die een meer talige thuisomgeving stimuleren. Bijvoorbeeld ondersteunen bij (voor)lezen. Of het creëren van meer betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.

Meer informatie

De beschikbare subsidie bedraagt maximaal 125.000 euro per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Als het subsidieplafond wordt overvraagd dan wordt geloot. Ook scholen die al eerder een subsidie hebben ontvangen  kunnen weer een aanvraag indienen.

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregeling kunnen scholen contact opnemen met  DUS-i.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Links