Subsidie talentontwikkeling aanvragen tot eind februari

Basisscholen kunnen tussen 1 januari en 28 februari 2009 plannen indienen voor projecten om talentvolle leerlingen uit te dagen. Er is vijf miljoen euro beschikbaar voor dit excellentieprogramma.

Schoolbesturen kunnen hun innovatieve voorstellen, eventueel in onderlinge samenwerkingsverbanden, vanaf 1 januari aanstaande indienen bij het Cfi. Het gaat om projecten waarmee kennis en ervaring kan worden opgedaan bij het bieden van een uitdagend aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Het informatiepunt hoogbegaafdheid (van SLO) kan schoolbesturen informeren en eventueel ook ondersteunen bij het maken van plannen. De projecten die in aanmerking komen voor subsidie gaan na de zomer van 2009 van start. Een commissie onder voorzitterschap van Robbert Dijkgraaf zal advies uitbrengen aan staatssecretaris Dijksma over de ingediende voorstellen voor talentontwikkeling in het basisonderwijs. Naast de nu gepubliceerde regeling heeft de staatssecretaris eerder al vijf miljoen euro uitgetrokken voor landelijke projecten om talentvolle leerlingen uit te dagen nog betere prestaties te leveren.

Het formulier `Aanvraag subsidie voor het bevorderen van excellentie in het basisonderwijs´ is beschikbaar via http://www.cfi.nl/
 Zie ook http://www.beterweters.nll/; een `digitale topschool´ waar leerkrachten en (hoogbegaafde) leerlingen terecht kunnen voor informatie over hoogbegaafdheid, games en uitdagend leermateriaal.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.