Subsidie Sluitende Aanpak

Deze subsidieregeling van het Participatiefonds betreft een aanvullende Intensieve Trajectbegeleiding en Loonkostensubsidie en is bedoeld als ondersteuning voor werknemers na 24 maanden ziekteverzuim.De regeling richt zich op de volgende (doel)groepen:-         zieke werknemers die mogelijk tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zullen worden;-         zieke werknemers die daadwerkelijk tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn geworden en die na ontslag bij hun eigen werkgever niet in staat zijn om elders een baan te vinden voor tenminste 50% van de resterende verdiencapaciteit.Afhankelijk van de doelgroep biedt de regeling de volgende re-integratiebevorderende middelen:-         het pre-advies;-         de aanvullende intensieve trajectbegeleiding;-         de loonkostensubsidie.PO: het Participatiefonds voert de Subsidie Sluitende Aanpak voor het primair onderwijs uit en betaalt ook de kosten ervan.VO: in het voortgezet onderwijs wordt de Subsidie Sluitende Aanpak door de individuele werkgevers verzorgd.De Aanvullende Intensieve TrajectbegeleidingDoelgroep:De aanvullende intensieve trajectbegeleiding is bedoeld voor iedere werknemer uit het primair onderwijs die door UWV WGA 35 – 80% arbeidsongeschikt is bevonden en die niet voor minstens 50% van zijn restcapaciteit bij zijn eigen werkgever kan worden herplaatst.IRO: de werknemer die WGA 35 – 80% arbeidsongeschikt is bevonden en niet kan worden herplaatst bij de eigen werkgever, zal worden ontslagen. Vanaf dat moment heeft de werknemer recht op een re-integratietraject. De werknemer dient in principe het initiatief te nemen.SIRO: Voor de Subsidie Sluitende Aanpak is een IRO niet voldoende en dient er ook een SIRO (Sluitstuk Individuele Re-integratie Overeenkomst) gesloten te worden. Deze overeenkomst dient gesloten te worden met het Participatiefonds.Samen met het re-integratiebedrijf stelt de werknemer een trajectplan op. Dit trajectplan kan worden uitgebreid met een aantal aanvullende re-integratieactiviteiten.Indien de werknemer gebruik wil maken van de regeling, dan neemt deze zo snel mogelijk, nadat hem ontslag is aangezegd, contact op met UWV en meldt dat hij voor zijn re-integratie gebruik wenst te maken van de IRO. Daarna wordt de procedure in gang gezet. Onder andere dient te worden nagegaan of aan de voorwaarden van het Participatiefonds wordt voldaan.Pas na een positieve beslissing over de SIRO kunnen de kosten voor de aanvullende intensieve trajectbegeleiding vergoed worden door het Participatiefonds.Vergoeding: UWV hanteert een maximum bedrag van € 5.000 voor een trajectplan. Voor de meerkosten ten laste van het Participatiefonds geldt eveneens een maximum van € 5.000.Informatie:www.vfpf.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.