De subsidie voor scholing van overblijfmedewerkers in het primair onderwijs voor het schooljaar 2006-2007 wordt verhoogd met 1.120.000 euro.

Aanvragen die in eerste instantie geheel of gedeeltelijk zijn afgewezen door uitputting van het budget, worden opnieuw beoordeeld. Scholen hoeven dus geen nieuwe aanvraag in te dienen. De aanvragen worden beoordeeld volgens de in de subsidieregeling vastgestelde criteria. De schoolbesturen die in aanmerking komen voor extra subsidie ontvangen medio december 2006 een beschikking.

Meer informatie over de subsidie staat in artikel 4 van deze regeling. Kijk op www.cfi.nl (de gewijzigde subsidieregeling wordt begin 2007 gepubliceerd).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws