Subsidie om onnodig zittenblijven in het vo te voorkomen

Sinds 2015 stelt het ministerie van OCW jaarlijks 9 miljoen euro subsidie beschikbaar aan vo-scholen om onnodig zittenblijven te voorkomen. Tussen 10 maart en 1 mei kan voor het jaar 2021 opnieuw subsidie worden aangevraagd bij DUS-I.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor lente- en zomerscholen en andere programma’s, maar alleen als er daarnaast structurele maatregelen worden getroffen om zittenblijven duurzaam en structureel te voorkomen. Deze maatregelen kunnen ook worden gesubsidieerd als er geen zomerschool of ander programma wordt ingericht. De activiteiten zijn subsidiabel vanaf het moment dat de subsidie is aangevraagd tot en met 31 december 2022.

Link