Openbare scholen  en samenwerkingsscholen die voor hun leerlingen godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs willen verzorgen, kunnen dat aanvragen bij Dienstencentrum GVO en HVO.

Het ministerie van OCW verstrekt jaarlijks subsidie aan de Stichting Dienstencentrum GVO en HVO voor het geven van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs op openbare scholen en samenwerkingsscholen voor ten hoogste 40 uren per schooljaar. De ouders moeten hierom verzoeken.

In het Dienstencentrum zijn vijf organisaties verenigd die godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs aanbieden op openbare basisscholen in Nederland. De vijf organisaties zijn de Stichting Protestants Centrum voor GVO, de Stichting Rooms-Katholiek Centrum voor GVO, de Stichting Platform van Islamitische Organisaties Rijnmond, de Stichting Hindoeïstisch Vormingsonderwijs en de Stichting HVO Primair.

Als er een groep van minimaal zeven leerlingen voor een bepaalde stroming gevormd kan worden, doet de school een melding bij het Dienstencentrum. Het Dienstencentrum zorgt dan voor een leraar. De school hoeft hiervoor niet te betalen, want de personeelskosten worden betaald vanuit de subsidie.

De regeling treedt per 1 augustus 2019 in werking.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Kader Primair 10 (2019-2020) Download

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s