Vanwege het grote aantal aanvragen in 2011 worden de subsidieplafonds voor de lerarenbeurs en de subsidie zij-instroom verhoogd met in totaal 14 miljoen euro, meldt het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

Het subsidieplafond van de lerarenbeurs wordt verhoogd met 10,5 miljoen (van 34 miljoen naar 44,5 miljoen). Voor de subsidie zij-instroom worden over geheel 2011 circa 400 aanvragen verwacht. Om het aantal verwachte aanvragen te kunnen honoreren, wordt het subsidiebedrag verhoogd naar 3,5 miljoen euro (van 4 miljoen naar 7,5 miljoen).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws