Subsidie Impuls open leermateriaal (IOL)

Het subsidieplafond van de Subsidieregeling Impuls open leermateriaal (IOL) is verhoogd zodat er in totaal een bedrag beschikbaar is van  3.777.117 euro. Daarmee kan het ministerie een aantal lopende subsidieaanvragen alsnog honoreren. In de periode april-mei kan je waarschijnlijk weer subsidie aanvragen.

Met de subsidie Impuls open leermateriaal (IOL) werken scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties samen om een impuls te geven aan de ontwikkeling en het benutten van open leermateriaal. De minister wil de kwaliteit van het funderend onderwijs verhogen door te investeren in de kwaliteit van open (digitaal) leermateriaal, aanvullend op commercieel materiaal. Zo kunnen leraren (beter) inspelen op de talenten en behoeften van hun leerlingen.

De subsidie kan je aanvragen voor één of meer van de volgende activiteiten:

  1. duurzame implementatie en borging van open leermateriaal in het funderend onderwijs;
  2. het verrijken, ontwikkelen of doorontwikkelen van open leermateriaal onder regie van leraren.

Over het Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Het Nationaal Groeifonds is opgezet in 2020 en bedoeld voor eenmalige publieke investeringen. Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 circa € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op de terreinen kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Lees meer op NationaalGroeifonds.nl.

Subsidie aanvragen

De eerste aanvraagronde is afgelopen. Als er nog budget over is, komt er een tweede aanvraagronde van 3 april tot en met 22 mei 2024, 16.00 uur. Zowel bekostigde als niet-bekostigde onderwijsinstellingen kunnen de subsidie aanvragen. Meer informatie.

Link

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden