Tussen 1 maart en 31 mei kunnen scholen subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. De subsidie is beschikbaar gesteld vanuit het Actieplan Gelijke Kansen.

De Inspectie van het Onderwijs constateerde al in het Onderwijsverslag 2016 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders verder uit elkaar lopen. Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoetsscore gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te presteren. Met een doorstroomprogramma kunnen scholen deze kinderen – die eigenlijk op een hoger niveau kunnen presteren en dit ook ambiëren – extra begeleiding bieden.

De belangrijkste wijziging van de regeling (sinds februari 2020) is dat er expliciet aandacht wordt gevraagd voor taal- en leesvaardigheden. De programma’s richten zich op vier inhoudelijke leerlijnen:

  • Het versterken van cognitieve vaardigheden;
  • Het versterken van taal- en leesvaardigheden;
  • Het versterken van metacognitieve vaardigheden;
  • Het inzetten op omgevingsfactoren en de thuissituatie.

Voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie is dat dit programma in ieder geval twee van de hierboven genoemde leerlijnen bevat en dat de laatste leerlijn altijd aanwezig is.

Links

Gerelateerd nieuws