Subsidie cultuureducatie voortaan automatisch toegekend

Met de `Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2008-2011´ wordt deze subsidie voortaan automatisch toegekend aan de besturen van alle scholen in het primair onderwijs.

Een aanvraag doen is dus niet meer nodig. Door de toekenning van de subsidie zijn álle scholen in het primair onderwijs in staat om hun visie te bepalen op de functie van cultuureducatie in het lesprogramma. Deze regeling wordt gefinancierd op basis van het aantal leerlingen op een school. Het gewicht van een leerling speelt geen rol bij de verdeling van de middelen. De subsidie wordt gedurende de periode van de regeling deels in november/december (vijftwaalfde deel) en deels in januari (zeventwaalfde deel) van ieder schooljaar toegekend. Met de inwerkingtreding van deze nieuwe regeling vervallen de vorige regelingen ter versterking van de cultuureducatie in het primair onderwijs. Er is nog wel terugvordering mogelijk op grond van deze regelingen. De belangstelling voor de versterking van cultuureducatie is groot, 90 procent van de scholen doet al mee.

Meer informatie: www.cfi.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.