Subsidie cultuureducatie nog niet in lumpsum

De subsidie `Versterking cultuureducatie primair onderwijs´ voor schooljaar 2008/2009 wordt nog niet opgenomen in de lumpsumvergoeding.

Aanvankelijk zou voor scholen die nog niet hebben deelgenomen, een nieuwe regeling gaan gelden. Die scholen zouden hun aanvraag uiterlijk 1 oktober 2008 moeten indienen. Scholen die eerder aan de regeling hebben deelgenomen zouden het budget automatisch ontvangen. Maar uit ambtelijke contacten blijkt dat de regeling nu als volgt wordt gewijzigd: alle scholen ontvangen voor dit schooljaar automatisch voor het einde van 2008 een bedrag van Y 10,90 per leerling (gebaseerd op de telgegevens van 1-10-2007). Het is nog niet duidelijk of het bedrag evenals voorgaande jaren geoormerkt blijft. Naar verwachting zal deze nieuwe procedure rond 1 oktober aanstaande worden gepubliceerd.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.