De overheid stelt vanaf 3 oktober een subsidie beschikbaar waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De subsidie bedraagt 50 procent van de advieskosten tot een maximum van 3.500 euro. Hiervan kunnen honderdvijftig schoolbesturen gebruik maken. De subsidie maakt onderdeel uit van de Green Deal Scholen die besturen op weg helpt met praktische informatie en stappenplannen.

De subsidie is bedoeld als steuntje in de rug voor schoolbesturen. “Het verbeteren van het binnenklimaat op school of het groener maken van het gebouw is vaak een behoorlijke klus. Met hulp van experts wordt het voor scholen makkelijker om verbeteringen door te voeren”, zegt staatssecretaris Dekker van Onderwijs. “Schone lucht, een lage energierekening en een prettig werkklimaat is voor iedereen winst.”

Energiekosten onnodig hoog
Een slechte kwaliteit van het binnenmilieu kan bij kinderen en leerkrachten leiden tot gezondheidsklachten. Bij de meerderheid van de scholen zijn de CO2-concentratie en binnentemperatuur te hoog. Dit is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie en een slechte luchtkwaliteit. Andere veel voorkomende binnenmilieuproblemen zijn tochtklachten in de winter en problemen met akoestiek, daglicht en verlichting. 
Naast het slechte binnenklimaat, leidt ook het energiegebruik tot zorgen. Slechts 6 procent van de 9.000 scholen heeft een energielabel. Van die scholen heeft driekwart een label C of slechter. Een kwart zit zelfs op het meest onzuinige energielabel G.

Over de subsidieregeling en Green Deal Scholen
De subsidieregeling is onderdeel van de Green Deal Scholen die bijdraagt aan duurzame groei zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord. De Green Deal Scholen is een samenwerking tussen vertegenwoordigers van het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, gemeenten, milieuorganisaties, huisvestingsdeskundigen en verschillende ministeries. De Green Deal Scholen wil schoolbesturen én gemeenten een helpende hand toesteken door kennis te bundelen en scholen op weg te helpen in de stappen die zij kunnen nemen. De Green Deal Scholen doet dit onafhankelijk en berekent hiervoor geen kosten. De Green Deal Scholen heeft een helpdesk om scholen op weg te helpen en biedt via haar kennisportal Greendealscholen.nl onderzoeken, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie aan.

Aanmelden voor de subsidie
Aanmelden voor de subsidie kan via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws