Minister Van der Hoeven stelt ook voor de periode 2006-2008 geld beschikbaar voor beginnende directeuren en startende bovenschools managers. De huidige stimuleringsregeling voor beginnende directeuren wordt daarmee de komende twee schooljaren voortgezet.

De regeling is bedoeld om een aanstelling of benoeming van beginnende directeuren in het primair onderwijs te stimuleren en om voortijdige uitstroom van deze groep te beperken. Voorwaarde voor toekenning van het geld is dat beginnende directeuren niet eerder in een directeursfunctie werkzaam zijn geweest. De subsidie wordt beschikbaar gesteld als tegemoetkoming in de kosten voor coaching (on the job) en begeleiding, zoals studies, trainingen, deelnemen aan netwerken en advies. Kortom: voor alles waarbij beginnende directeuren in zo´n eerste jaar hulp kunnen gebruiken om goed ingewerkt te raken.

Bovenschools managers
Ook beginnende bovenschools managers kunnen in aanmerking komen als zij zijn aangesteld of benoemd in een directeursfunctie (als bedoeld in titel 12 van hoofdstuk 1 Rechtspositiebesluit WPO/WEC). Ook hier geldt de voorwaarde dat de bovenschools manager nog niet eerder een directeursfunctie heeft gehad.

De omvang van de subsidie per benoemde of aangestelde beginnende directeur bedraagt 6.000 euro. Wordt de directiefunctie door twee personen ingevuld, dan wordt voor beide directeuren samen een totaalbedrag van 6.000 euro toegekend.

Meer informatie
www.cfi.nl
www.schoolleider.nu

 Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs 2006 – 2008

Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs 2006 – 2008 (PDF)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws