In 2020 kunnen vo-scholen voor een jaar subsidie aanvragen voor de organisatie van een lente- en/of zomerschool. Leerlingen kunnen op deze scholen extra lessen volgen in een of twee vakken om zittenblijven te voorkomen.

Scholen kunnen ervoor kiezen in de mei- of de zomervakantie externe docenten en studiecoaches in te huren voor een lente- en/of zomerschool. Ook is het mogelijk de organisatie hiervan uit te besteden aan een externe partij. De subsidie is bedoeld voor leerlingen die dreigen te blijven zitten: talentklassen, bijspijkercursussen en examentrainingen vallen er niet onder.

Vo-scholen kunnen tot en met 6 maart subsidie aanvragen. Scholen moeten hiervoor een zo realistisch mogelijke prognose doorgeven. De prognosetool is begin januari beschikbaar.

Links

Gerelateerd nieuws

  • VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Subsidieplafond inhaal- en ondersteuningsprogramma’s vo in eerste tijdvak verhoogd