Structurele stagevergoeding tegen personeelstekorten

In strijd tegen de personeelstekorten roepen de sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs, waaronder AVS, de Tweede Kamer op een bedrag van 225 miljoen euro vrij te maken. Dit bedrag kan gebruikt worden om stagiaires in het onderwijs een stagevergoeding van 750 euro per week te geven.

In december heeft AVS samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties aan de informateur en de onderhandelende partijen gevraagd om in het nieuwe regeerakkoord een DELTAPLAN op te nemen. Vooruitlopend op de uitkomst van de formatiegesprekken en het Deltaplan is de oproep van een rijksbijdrage voor een sectorale stagevergoedingsregeling een eerste stap.

Aantrekkelijke sector

Een stagevergoeding maakt het aantrekkelijker om te kiezen voor een baan in het primair of voortgezet onderwijs. Daarnaast verbind je studenten in een vroeg stadium aan de sector. Door een passende stagevergoeding hoeven studenten niet ook nog te werken. Hierdoor maken meer studenten hun opleiding af en zijn ze mogelijk ook sneller klaar met de opleiding. 

Minister Dijkgraaf en eerdere bewindspersonen hebben het belang van een passende stagevergoeding onderkend. Maar in de begroting OCW 2024 is er nauwelijks aandacht voor het bestrijden van het nog altijd groeiende personeelstekort. De recent gepubliceerde PISA-cijfers en het rapport van Centerdata over de omvang van de tekorten onderstrepen het belang hiervan.

Links