Als op 1 januari de taken en de kosten voor het onderhoud aan schoolgebouwen worden overgeheveld van de gemeenten naar de scholen, dreigt voor veel scholen een structureel tekort. Dat blijkt uit het landelijke benchmarkonderzoek van Kenniscentrum ICSadviseurs naar de onderhoudslasten van 215 basisscholen.

Schoolbesturen zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor het totale onderhoud en aanpassingen aan hun schoolgebouwen. Dit komt landelijk gezien op een spannend moment, omdat de kwaliteit van veel schoolgebouwen te wensen overlaat en er in bepaalde gebieden sprake is van krimp en leegstand.

Het benchmarkonderzoek ‘Onderhoudslasten in het primair onderwijs’ laat zien waar de grote knelpunten liggen. Aan de hand van meerjarenonderhoudsplannen is onderzocht wat de invloed is van het bouwjaar en de omvang van een schoolgebouw op de hoogte van onderhoudslaten in de komende 10 jaar. De resultaten geven geen rooskleurig beeld: de gemiddelde onderhoudslasten van een schoolgebouw zijn hoger (34 euro per m2 BVO) dan de te verwachten vergoeding (circa 28 euro per m2 BVO). Volgens de ICSadviseurs gaat het om een jaarlijks tekort voor het reguliere onderhoud van 10.000 euro voor een gemiddelde school. Op landelijk niveau betekent dit dat alle basisscholen jaarlijks zo’n 70 miljoen euro tekort komen bij de uitvoering van het onderhoud.

De onderhoudslasten verschillen overigens sterk bij schoolgebouwen met een verschillend bouwjaar of andere omvang. Een klein schoolgebouw (< 1.000 m2 BVO) is twee keer zo duur in onderhoud als een groot schoolgebouw (> 2.000 m2 BVO). Schoolgebouwen die tussen 1946 en 1985 gebouwd zijn, zijn twee keer zo duur in onderhoud als schoolgebouwen uit 2001 en jonger.

De conclusie van het onderzoek luidt dat de hoogte van de onderhoudsvergoeding niet is meegegroeid met de toegenomen landelijke eisen ten aanzien van kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Veel schoolgebouwen zijn ook aan het einde van hun levensduur.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws