Strafregels schrijven is maar een deel van de oplossing

De onverkwikkelijke affaire van de adjunct-directeur, die door de politie van school werd opgehaald omdat hij een leerling (fysiek) uit het lokaal had verwijderd, heeft de discussie doen oplaaien over orde en regelmaat binnen de school en het klaslokaal. Ordeproblemen zijn van alle tijden. Wie weet dat niet uit eigen ervaring? Is het niet als leerkracht, dan wel vanuit de eigen schoolervaring, toen men zelf nog in de klas zat.

Voor de leerkracht geldt steeds opnieuw de afweging: wat accepteer ik wel en wat niet? Goede schoolregels zijn een eerste vereiste. In sommige scholen worden ze protocollen genoemd. Leerkrachten en leerlingen hebben er recht op te weten wat wel en niet mag. Volgens een aantal schoolleiders in NRC nemen de ordeproblemen de laatste jaren enorm toe. Zou dit komen omdat de lesstof vaak niet meer aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen? School is saai en weinig inspirerend voor de verwende internetgebruikers van nu. Nu kun je stellen dat leerlingen ook moeten leren dat het leven niet altijd leuk is. Een goede leerkracht weet hen dit ook duidelijk te maken en zoekt daarnaast naar methoden die beter passen bij de kinderen van nu. Onderzoek wijst uit dat kennis over social media juist bij leerkrachten zeer zwak is ontwikkeld. Juist die wereld waarin zoveel kinderen vertoeven. De AVS gaat in het voorjaar speciale cursussen aanbieden om schoolteams te helpen een beter inzicht te krijgen in social media. Houd onze uitingen daarvoor in de gaten. En als laatste redmiddel zijn er dan altijd nog de strafregels, al is het maar om de protocollen en reglementen te dupliceren. Vergeet dan vooral niet te kijken of alle regels met dezelfde pen zijn geschreven. Dat herinner ik me nog van toen…

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.