Stop verhoging BTW op leermiddelen

De voorgenomen btw-verhoging voor boeken gaat het primair en voortgezet onderwijs volgens de eerste voorzichtige schattingen jaarlijks 60 miljoen euro meer kosten. Dit schrijven AVS, VO-raad, PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, LAKS en Ouders & Onderwijs aan de Tweede Kamer. De onderwijsorganisaties pleiten voor een btw-uitzonderingspositie voor fysieke en digitale leermiddelen. Het debat heeft op maandag 10 juni plaatsgevonden en krijgt mogelijk een vervolg in een commissievergadering van OCW.

Zowel fysieke als digitale leermiddelen worden duurder door de voorgenomen btw-maatregel. Als gevolg van de kostenstijging verwachten de organisaties dat de leermiddelenmarkt verder onder druk komt te staan. De prijzen van leermiddelen zijn de afgelopen jaren gestegen en de keuzevrijheid van scholen en leerkrachten vermindert. Een btw-verhoging versterkt deze ontwikkelingen. Er wordt al stevig bezuinigd op onderwijs, terwijl bestuurders, schoolleiders en leerkrachten tegelijkertijd hard werken aan en zich vol inzetten op het verbeteren van basisvaardigheden als lezen en schrijven. De stijgende prijzen dwingen scholen ongewenste keuzes te maken met mogelijk een negatief effect op de onderwijskwaliteit.

Op 10 juni 2024 debatteerde de Tweede Kamer over het Jaarverslag 2023 van de Onderwijsinspectie en de Staat van het Onderwijs 2024. Er zijn geen harde uitspraken gedaan of de BTW-verhoging wel of niet doorgaat.

Link