Om leerkrachten en schoolbesturen bij te staan in het klaarstomen van leerlingen voor de mediasamenleving heeft Mediawijzer.net evenals voorgaande jaren een Stimuleringsregeling ingesteld.

De regeling ter bevordering van de mediawijsheid in het primair onderwijs bevat een leerlijn en toets voor leerlingen, een leerlijn voor het nascholingsaanbod voor leerkrachten en een leerlijn voor pabo-studenten.
Deze regeling is onderdeel van PO-Stappenplan, een plan van aanpak waarbinnen scholen samenwerken met verschillende partners, zoals bibliotheken, musea, culturele instellingen en commerciële bedrijven. Het plan geeft onder andere inzicht in hoe bedrijven mediawijsheid onder de aandacht kunnen brengen van scholen, hoe leerkrachten hun vaardigheden op het gebied van ict kunnen verbeteren en hoe scholen beleidsmatig hun visie op mediawijsheid kunnen ontwikkelen. Het doel is om eind 2014 mediawijsheid volledig te hebben geïntegreerd in het po.

Binnen de regeling is in totaal 200.000 euro beschikbaar voor projecten. Scholen kunnen zich vanaf 23 mei 2013 inschrijven voor de Stimuleringsregeling. Het expertisecentrum Mediawijzer.net is in 2008 op initiatief van de ministeries van OCW en Jeugd & Gezin opgezet.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws