Stimuleringsregeling E-portfolio gelanceerd

De conceptafspraak e-portfolio NL faciliteert de uitwisseling van e-portfolios tussen verschillende organisaties en/of e-portfolio informatiesystemen. Deze afspraak is in 2005 samen met het veld opgesteld. Binnen deze regeling stelt Kennisnet een stimuleringsbijdrage beschikbaar om ervaring op te doen met het uitwisselen van e-portfolios.

Een e-portfolio is een manier om het mogelijk te maken dat iedereen zijn of haar competenties kan laten zien. Een nationale afspraak over uitwisseling maakt het mogelijk een e-portfolio een leven lang bij je te dragen. Competenties worden niet binnen n instelling opgedaan, maar gedurende een heel leven (leven lang leren). Competentieontwikkeling vindt niet alleen plaats in het onderwijs, maar ook bij arbeidsbemiddeling en op de arbeidsmarkt. Vandaar dat de opslag en ontsluiting van deze gegevens van groot belang is voor alle partijen in het Leren & Werken domein. Een e-portfolio moet daarbij zowel gebruik als uitwisseling ondersteunen. Een informatiebijeenkomst over de regeling heeft inmiddels plaatsgevonden.

Op http://www.e-portfolio.kennisnet.nl/leest u wat de regeling inhoudt en hoe u kunt deelnemen.

Actueel
Kader Primair 7 – maart 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.