’Stimuleer flexibel werken voor hogere arbeidsparticipatie vrouwen’

Demissionair kabinet staat achter advies taskforce deeltijdplusAls vrouwen meer uren gaan werken, heeft dat een positieve invloed op de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt. Ook is het van belang voor de versterking van de sociaaleconomische positie van vrouwen en kinderen en biedt het vrouwen meer mogelijkheden om eigen talenten te benutten. Daarvoor moet de ingezette cultuurverandering worden doorgezet, is de reactie van het demissionair kabinet op het eindrapport van de Taskforce DeeltijdPlus (maart 2010).Met het aantal gewerkte uren door vrouwen, gemiddeld 24 uur per week, staat Nederland binnen Europa op een grote achterstand. Het kabinet roept, net als de Taskforce DeeltijdPlus, de sociale partners op veel aandacht te besteden aan de invoering van fl exibel werken, bijvoorbeeld in cao-onderhandelingen. Het kabinet wijst daarbij wel op het belang van keuzevrijheid voor gezinnen. Vergeleken met andere Europese landen willen Nederlandse ouders relatief veel tijd zelf aan hun kinderen besteden. Om dat mogelijk te maken moeten organisaties fl exibel werken stimuleren, zowel als het gaat om arbeidstijden als om het thuis kunnen werken. Dit is niet alleen gunstig voor vrouwen, maar ook in het voordeel van mannen, die steeds vaker betrokken willen zijn bij de opvoeding van kinderen. Het kabinet heeft de afgelopen periode al een aantal belangrijke stappen gezet om het mogelijk te maken voor vrouwen meer uren te werken: door uitbreiding van het ouderschapsverlof naar 26 weken, de introductie van de inkomensafhankelijke combinatiekorting, het agenderen van de relatie tussen werktijden en schooltijden en door verbeteringen voor te stellen ten aanzien van verlof en arbeidstijden. Welke vervolgstappen in dit dossier moeten worden gezet, is aan het nieuwe kabinet.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.