Bij werknemers in het primair, voortgezet en hoger onderwijs is de laatste jaren een stijging te zien van psychische klachten. Dat constateert de Arbo Unie naar aanleiding van een grootschalig onderzoek naar het verzuim binnen het onderwijs. Hieruit blijkt dat van al het langdurige verzuim 44 procent psychisch is, met verschijnselen als overspannenheid, burn out en depressiviteit.

Het onderzoek toont aan dat er in de afgelopen jaren een toename is van medewerkers die zich vanwege psychische klachten ziek melden. Het primair onderwijs laat een gestage stijging zien naar 46 procent van het langdurig verzuim veroorzaakt door psychische klachten. Jan van den Hoogen van Arbo Unie: “Het verzuim in het onderwijs loopt na een jarenlange daling weer op en deze stijging wordt met name veroorzaakt door een toename van medewerkers met psychische klachten. Psychische klachten hebben natuurlijk meerdere oorzaken en liggen vaak in een combinatie van situaties in de werk- en privésfeer. Het lijkt er echter op dat de doorgaans zeer gemotiveerde en betrokken medewerkers in het onderwijs extra kwetsbaar zijn voor de toenemende eisen die vanuit maatschappij en overheid aan onderwijsmedewerkers worden gesteld. De druk in het onderwijs is hoog, dit wordt toegeschreven aan onder meer bezuinigingen (grotere klassen, minder personeel, toename registratiedruk) en vergrijzing.” Van den Hoogen vindt dat de focus in de sector moet verschuiven van verzuim en re-integratie naar preventie en (duurzame) inzetbaarheid. “Daarbij is het noodzakelijk dat medewerkers worden ondersteund om vooral ook zelf verantwoordelijkheid te nemen, bij het vragen van hulp en het werken aan oplossingen.” Het onderzoek van de Arbo Unie vond/vindt sinds 2007 plaats onder ruim 60.000 werknemers binnen onderwijsinstellingen (39.974 werknemers in het po).

Meer informatie: www.arbounie.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd