Stichting van het Onderwijs verenigt krachten

De onlangs opgerichte Stichting van het Onderwijs bundelt de krachten van de vele organisaties in het onderwijs. De stichting wil uitgroeien tot hét platform voor het Nederlandse onderwijs. Ook zal de stichting regelmatig overleg zoeken met het kabinet. Het initiatief is genomen door de sociale partners in het onderwijs.

De Stichting van het Onderwijs komt voort uit het advies `LeerKracht!´ (2007) van de Commissie Leraren onder leiding van Alexander Rinnooy Kan. De commissie signaleert een grote versnippering aan onderwijsorganisaties en stelt voor de slagkracht te vergroten door een breed platform in het leven te roepen. Voorzitter Sijbolt Noorda (VSNU): “Onderwijs verdient positieve en constructieve betrokkenheid, de gezamenlijke inzet van iedereen, over de grenzen van schooltypes en sectoren heen. In het belang van leerlingen en studenten, en van de Nederlandse samenleving. Op idealen als `elk talent telt´, `onderwijs is goed voor ons´ en `onderwijs verdient een eigen, specifieke onderwijs organisatiecultuur´ wil de stichting de wereld van het onderwijs verenigen.” Deze thema´s zijn met behulp van denktanks en discussies in het land gekozen en vormen het fundament voor de inhoudelijke agenda van de stichting.
De Stichting van het Onderwijs zal een- of tweemaal per jaar strategisch overleg organiseren tussen de vertegenwoordigers van het hele onderwijsveld met de overheid (minister van OCW e.a.) over onderwijsbrede (sectoroverstijgende) vraagstukken. Hiermee wil de stichting de regie over discussies rond de onderwijspraktijk en onderwijsontwikkeling terughalen naar het onderwijs.

De Stichting van het Onderwijs is opgericht door brancheorganisaties en vakbonden uit het onderwijs.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.