De werkgevers- en werknemersorganisaties  verenigd in de Stichting van het Onderwijs,  staan achter de oproep van het POfront: investeringen zijn nu nodig voor goed primair onderwijs! Onderwijs is het fundament onder onze samenleving en economie. Daar moeten we structureel in investeren.

“Deze noodkreet van het PO-front sluit aan op het Zes-puntenplan dat de Stichting begin dit jaar lanceerde”, aldus Paul Rosenmöller, voorzitter van de Stichting van het Onderwijs. “Ook toen hebben we het signaal afgegeven: het is voor het onderwijs steeds moeilijker om voldoende, bevoegde en bekwame docenten voor de klas te krijgen. We hebben nu al te maken met lerarentekorten in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Als er niets gebeurt, dan nemen de tekorten verder toe en gaan deze zich ook in de andere onderwijssectoren voordoen. De samenleving moet daarom blijven investeren in de aantrekkelijkheid en het imago van een loopbaan in het onderwijs. Dat begint bij docenten een salaris te bieden dat past bij de uitdagende baan die ze hebben en die veel van hen vraagt. Daarnaast is het belangrijk om de hoge werkdruk van docenten aan te pakken.”

De Stichting van het Onderwijs werkte in februari haar visie op een toekomstbestendig onderwijs uit in een Zespuntenplan:  vroeg beginnen, flexibiliteit voor meer samenwerking, leven lang ontwikkelen, aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs, samenwerking met lerarenopleidingen, vertrouwen en een brede verantwoordingsmethodiek

Het bestuur van de Stichting van het Onderwijs bestaat uit de voorzitters/bestuurders van de tien grootste sector- en werknemersorganisaties in het onderwijs: PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU, AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOV.

Gerelateerd nieuws

  • personeelstekort

    Verhoging subsidieplafonds regionale aanpak personeelstekort

  • Amsterdamse vso-docenten ook salaristoeslag

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld