Het regeerakkoord roept op bepaalde punten vragen op over de verdere uitwerking. Er kan bijvoorbeeld meer gedaan worden aan de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs, om de nijpende situatie op de onderwijsarbeidsmarkt op te lossen. Ook moeten er betere maatregelen komen om kansenongelijkheid te bestrijden. Dit is de reactie van de Stichting van het Onderwijs, die de diverse onderwijssectoren (van primair tot universitair) vertegenwoordigt, op het regeerakkoord.

De werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de Stichting van het Onderwijs, waar de AVS ook deel van uitmaakt, vinden het terecht dat het nieuwe kabinet structureel investeert in onderwijs. Dat is belangrijk voor de toekomst van Nederland. Tegelijkertijd signaleren de sociale partners dat het regeerakkoord op punten vragen oproept over de verdere uitwerking. Daarover wil de Stichting van het Onderwijs met het kabinet in gesprek.

Aanpakken lerarentekorten
De Stichting vindt dat het komende kabinet meer moet doen om de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs te vergroten, om zo de nijpende situatie op de onderwijsarbeidsmarkt op te lossen. Ook maakt de Stichting zich zorgen over de voorgenomen doelmatigheidskorting die het onderwijs boven het hoofd hangt. Het is onduidelijk wat die gaat betekenen voor de verschillende sectoren.
 
Kansenongelijkheid
Een van de belangrijkste ambities van het kabinet is het bestrijden van kansenongelijkheid. De maatregelen daarvoor blijven echter grotendeels hangen in experimenten, aldus de Stichting. Zij mist een duidelijke visie over hoe het kabinet de gelijke kansen wil bevorderen. Dat geldt ook voor het stimuleren van een leven lang ontwikkelen, dat essentieel is voor vooral de kwetsbare groepen in de maatschappij. De Stichting mist ook hier een heldere visie en wil daarover met het nieuwe kabinet in gesprek.

Gerelateerd nieuws