Stichting van het Onderwijs in het leven geroepen

Nieuw overlegorgaan
Zowel in het advies LeerKracht! Als in het actieplan Leerkracht van Nederland is geopperd om een Stichting van het Onderwijs in het leven te roepen. Dit nieuwe orgaan met daarin werkgevers en werknemers (sociale partners) van alle onderwijssoorten wordt waarschijnlijk begin 2009 officieel opgericht.

De stichting gaat een of tweemaal per jaar overleg voeren met het kabinet over onderwerpen waarbij sprake is van een verbinding tussen onderwijs en sociaaleconomische vraagstukken. In een brief aan de Tweede Kamer deelt minister Plasterk mee dat SBO-voorzitter Jan Franssen de kwartiermaker is in het oprichtingsproces; het SBO levert de ambtelijke ondersteuning. De partijen werken op dit moment aan een strategische agenda. De komende twee jaren worden gebruikt voor de ontwikkeling van de Stichting van het Onderwijs. Er zal een voorzitter uit eigen midden worden gekozen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.