De Stichting van het Onderwijs roept het kabinet op om in de zoektocht naar verdere bezuinigingen het onderwijs daarbuiten te houden. Het kabinet heeft de Stichting uitgenodigd om te komen tot een Nationaal Onderwijsakkoord. Daarin spreken de regering en het onderwijsveld een koersvast toekomstgericht onderwijsbeleid af. Het Nederlandse onderwijs dat nu internationaal bekend staat als 'goed', kan en moet 'geweldig' worden. Dat vereist een blijvend investeren in het onderwijs.

Voorzitter Stichting van het Onderwijs Jan van Zijl: “In het regeerakkoord is geld vrijgemaakt voor de intensivering van onderwijs en onderzoek. Dat is nodig om de ambitie van het kabinet, om tot de top vijf van wereldeconomieën te horen, waar te maken en de aansluiting bij economisch herstel niet te verliezen. Goed onderwijs is de motor van economische groei en biedt de basis voor individueel en collectief welzijn. Geen enkele onderwijssector mag erop achteruitgaan. Gebeurt dat wel, dan valt de ambitie niet waar te maken.”

Moderne arbeidsvoorwaarden
De Stichting van het Onderwijs constateert dat de kaders waarbinnen de stichting een Nationaal Onderwijsakkoord moet afsluiten met het kabinet, aan het verschuiven zijn. Om te praten met het kabinet wil de stichting daarom eerst de onderhandelingen over het Sociaal Akkoord met minister Asscher afwachten. Van Zijl: “Het bewandelen van de route ‘van goed naar geweldig’ onderwijs is heilloos en onverdedigbaar als de lonen van onderwijspersoneel weer worden bevroren. De route is alleen begaanbaar met goede, moderne arbeidsvoorwaarden en een beloning die in de pas loopt met die in de private sector. De onderwijssector moet de beste mensen kunnen aantrekken en vasthouden.”
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd