Bij calamiteiten kunnen scholen voortaan een beroep doen op het calamiteitenteam bij Stichting School & Veiligheid. Via de telefonische helpdesk ondersteunt dit team de school in eerste instantie met advies en voorlichting. Bij een zeer ernstige calamiteit kan in overleg met de school de adviseur van het calamiteitenteam acht uren kosteloos op locatie worden ingezet.

De helpdesk is op werkdagen van 9-16 uur telefonisch bereikbaar via 030-2856616. Ook is het mogelijk een mail te sturen naar helpdesk@schoolenveiligheid.nl. Vindt een calamiteit buiten werkdagen of in schoolvakanties plaats, dan kunnen scholen rechtstreeks contact opnemen met een van de adviseurs.
Het team bestaat uit crisis- en onderwijsexperts en heeft ruime ervaring in gespreksvoering bij crisissituaties. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een bommelding, een schietpartij, een geval van ontucht of zelfdoding.
 
Ook scholen die preventieve maatregelen willen nemen om calamiteiten te voorkomen, kunnen voor ondersteuning terecht bij Stichting School & Veiligheid. Op de website www.calamiteitenteam.nl zijn publicaties, downloads en voorlichtingsprogramma’s te vinden.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie