Steunpunt zorg- en adviesteams van start

Het landelijk steunpunt Zorg- en adviesteams is onlangs officieel gestart. Het steunpunt biedt ondersteuning aan professionals die deelnemen aan een zorg- en adviesteam (ZAT) op school. Het steunpunt is ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Het steunpunt is beschikbaar voor vragen en ondersteuning op maat van alle professionals en bestuurders die in een ZAT werken of er bestuurlijk of beleidsmatig bij betrokken zijn. Het steunpunt levert geen blauwdrukken voor de ZAT´s, maar verschaft informatie, ideeën, tips en handreikingen om de kwaliteit van samenwerken in de jeugdketen te verbeteren. ZAT´s zorgen voor snelle hulp aan leerlingen bij problemen. Door hun intensieve contact met leerlingen kunnen leerkrachten vroegtijdig signaleren of een leerling extra zorg of hulp nodig heeft. Leerkrachten schakelen vervolgens het ZAT in. Via het ZAT komt de leerling snel bij de juiste hulpverleners terecht. Zo wordt voorkomen dat problemen escaleren. In een ZAT zitten verschillende disciplines, zoals bureau jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, de politie, een jeugdarts, een orthopedagoog of psycholoog.

Het kabinet wil dat alle Nederlandse scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs kunnen beschikken over goed werkende ZAT´s. De komende jaren wordt jaarlijks een innovatieprijs uitgereikt aan scholen en gemeenten met het meest vooruitstrevende beleid op het gebied van ZAT´s.

Meer informatie: http://www.zat.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.